Proposta de resolució per declarar servei públic essencial el Casal Jove i els Educadors de Carrer

   La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) i successives, aprovada per l’estat espanyol, limita la capacitat de contractació de personal a les institucions públiques amb l’objectiu màxim d’aconseguir l’estabilitat pressupostària del sector públic. Més enllà de la vulneració del principi d’autonomia local, aquesta llei atempta

Continue reading

Som Poble-ERC proposa un acord de Vila per definir un nou model urbanístic pel Vendrell

El “Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles” una oportunitat immillorable per revertir l’obsolet Pla General vigent en els seus efectes més nocius sobre el territori. Canviar l’actual Pla General d’ordenació urbana i fer un nou POUM que defineixi un nou model urbanístic que es basi en la

Continue reading